Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

Polycom RealPresence Group 700

Configuration: MCU 08 điểm HD

Basic Information:

– Một bước đột phá về giao diện người dùng cùng với công nghệ Polycom SmartPairing: kết nối tức thì với iPad.
– Độ phân giải phải lên đến 1080p 60fps đem lại hình ảnh rõ nét, các cuộc họp thực tế hơn, với độ phân giải cực cao: hình ảnh trông như thật.
– Chuẩn công nghệ mới SVC, tạo nên hình ảnh cuộc họp trên cả tuyệt vời ngay cả khi đường truyền bị giới hạn về băng thông.
– Thiết kế độc đáo với số lượng cổng kết nối nhiều và đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng như xuất ra được nhiều màn hình, kết nối cùng lúc nhiều camera và nguồn chia sẻ dữ liệu.
– Đặc biệt thiết bị hỗ trợ kết nối nhiều điểm, kết nối đồng thời lên đến 8 điểm SD và 6 điểm HD ở chế độ 1080p 30fps.
– Hiệu suất sử dụng cao đáp ứng những đòi hỏi khắc khe nhất của khách hàng ở hiện tại và tương lại.

– Một bước đột phá về giao diện người dùng cùng với công nghệ Polycom SmartPairing: kết nối tức thì với iPad.
– Độ phân giải phải lên đến 1080p 60fps đem lại hình ảnh rõ nét, các cuộc họp thực tế hơn, với độ phân giải cực cao: hình ảnh trông như thật.
– Chuẩn công nghệ mới SVC, tạo nên hình ảnh cuộc họp trên cả tuyệt vời ngay cả khi đường truyền bị giới hạn về băng thông.
– Thiết kế độc đáo với số lượng cổng kết nối nhiều và đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng như xuất ra được nhiều màn hình, kết nối cùng lúc nhiều camera và nguồn chia sẻ dữ liệu.
– Đặc biệt thiết bị hỗ trợ kết nối nhiều điểm, kết nối đồng thời lên đến 8 điểm SD và 6 điểm HD ở chế độ 1080p 30fps.
– Hiệu suất sử dụng cao đáp ứng những đòi hỏi khắc khe nhất của khách hàng ở hiện tại và tương lại.

– Một bước đột phá về giao diện người dùng cùng với công nghệ Polycom SmartPairing: kết nối tức thì với iPad.
– Độ phân giải phải lên đến 1080p 60fps đem lại hình ảnh rõ nét, các cuộc họp thực tế hơn, với độ phân giải cực cao: hình ảnh trông như thật.
– Chuẩn công nghệ mới SVC, tạo nên hình ảnh cuộc họp trên cả tuyệt vời ngay cả khi đường truyền bị giới hạn về băng thông.
– Thiết kế độc đáo với số lượng cổng kết nối nhiều và đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng như xuất ra được nhiều màn hình, kết nối cùng lúc nhiều camera và nguồn chia sẻ dữ liệu.
– Đặc biệt thiết bị hỗ trợ kết nối nhiều điểm, kết nối đồng thời lên đến 8 điểm SD và 6 điểm HD ở chế độ 1080p 30fps.
– Hiệu suất sử dụng cao đáp ứng những đòi hỏi khắc khe nhất của khách hàng ở hiện tại và tương lại.

– Một bước đột phá về giao diện người dùng cùng với công nghệ Polycom SmartPairing: kết nối tức thì với iPad.
– Độ phân giải phải lên đến 1080p 60fps đem lại hình ảnh rõ nét, các cuộc họp thực tế hơn, với độ phân giải cực cao: hình ảnh trông như thật.
– Chuẩn công nghệ mới SVC, tạo nên hình ảnh cuộc họp trên cả tuyệt vời ngay cả khi đường truyền bị giới hạn về băng thông.
– Thiết kế độc đáo với số lượng cổng kết nối nhiều và đa dạng, đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng như xuất ra được nhiều màn hình, kết nối cùng lúc nhiều camera và nguồn chia sẻ dữ liệu.
– Đặc biệt thiết bị hỗ trợ kết nối nhiều điểm, kết nối đồng thời lên đến 8 điểm SD và 6 điểm HD ở chế độ 1080p 30fps.
– Hiệu suất sử dụng cao đáp ứng những đòi hỏi khắc khe nhất của khách hàng ở hiện tại và tương lại.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP