Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

HDX Mica Micro Array

Configuration:

Basic Information:

HDX Mica Micro Array
HDX Mica Micro Array

 

Polycom Microphone mảng

Micro mạnh mẽ của Tập đoàn Polycom HDX

Độ trung thực cao độ bao phủ 360 độ mạnh mẽ

Tính năng của Polycom HDX và Nhóm Dòng micro bao gồm:

Bảo hiểm 360 độ
22 kHz âm thanh độ trung thực cao
7,6 M cáp, được bao gồm
Nút thắp sáng cho dấu hiệu Mute

Hệ thống HDX hỗ trợ:

HDX 6000, 7000, 8000, 9000 và 4002
Micro một phần số – 2215-23327-001
Xem thêm để RJ45 (để sử dụng với HDX 9000 Series) 7.6m – 2200-24009-001 | 15.24M -2200-24008-001

Hỗ trợ Nhóm Series:

Nhóm 300, 500 và 700
Micro một phần số – 2215-63885-001

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP