Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

(Tiếng Việt) Cisco Webex Room Kit Mini

Webex Room Kit Mini

Configuration:

Basic Information:

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

 

 

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

 

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

 

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

Cisco Webex Room Kit Mini

 • Tối ưu cho phòng họp nhỏ hay phòng họp cá nhân từ 2 -5 người
 • Codec với FOV 120 độ
 • Tích hợp sẵn loa và micro
 • Bộ điều khiển RoomOS, Touch 10

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP