Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

Họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường ngay từ 2012

Theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường do Bộ TT&TT soạn thảo, Đề án này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn ngay từ năm

Phong hop truc tuyen nho duoi 10 nguoi_H2

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến làm giảm chi phí và thời gian tổ chức các cuộc họp

Cụ thể, trong giai đoạn 1 (2012 – 2013), sẽ củng cố hệ thống hội nghị truyền hình đang phục vụ Chính phủ kết hợp với các thiết bị hội nghị truyền hình của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai để tổ chức họp trực tuyến đến 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và mở rộng phạm vi họp trực tuyến (có tính chất lưu động, sử dụng thiết bị dự phòng, đường truyền sẵn có hoặc thiết lập tạm thời) từ Trung ương tới một số quận/huyện, xã/phường trọng điểm.

Giai đoạn 2 (2013 – 2015), sẽ kết hợp các hệ thống, trang thiết bị hội nghị truyền hình đã triển khai trên diện rộng, gồm Hệ thống hội nghị truyền hình phục vụ Chính phủ và hạ tầng, thiết bị đầu cuối của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và các hệ thống hội nghị truyền hình tại địa phương. Với những địa phương chưa triển khai, căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả đầu tư, sẽ chủ động xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh/thành phố đến cấp huyện trong năm 2013, đến một số xã trọng điểm trong năm 2015 (hoặc những năm tiếp theo) để đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến nội bộ của các địa phương.

Giai đoạn 3 (sau năm 2015), sẽ nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống Hội nghị truyền hình của Chính phủ cho phép họp trực tuyến 2 chiều tới cấp huyện bằng cách đầu tư bổ sung các hệ thống kết nối truyền hình đa điểm (MCU) mới để hoàn thiện hệ thống trung tâm dung lượng cao sẵn sàng kết nối các thiết bị đầu cuối của các đơn vị, sử dụng đường truyền sẵn có trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình nội tỉnh hiện có vào Hệ thống Hội nghị truyền hình của Chính phủ để sử dụng thống nhất, sử dụng các thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bổ sung khoảng 400 bộ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình trực tuyến 2 chiều cố định cùng với các thiết bị đầu cuối sẵn có của các địa phương và của Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai để trang bị cho các quận/huyện còn thiếu, đảm bảo toàn bộ 698 quận/huyện đều được trang thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình. Trang bị thêm mỗi tỉnh 10 thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình lưu động để dự phòng và sử dụng lưu động (sử dụng đường truyền sẵn có hoặc thiết lập đường truyền tam thời) khi có yêu cầu họp tới một số xã trọng điểm (tổng số 630 thiết bị). Các quận, huyện, phường, xã lắp đặt thiết bị của hệ thống truyền hình giao thức Internet IPTV để truyền hình một chiều từ Trung ương, tỉnh, huyện đến cấp xã.

Đề án Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường được Bộ TT&TT xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tại cuộc họp chiều nay, 27/11/2012, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, bàn về việc triển khai Đề án nêu trên, các đại biểu đều thống nhất quan điểm Đề án sẽ được triển khai theo phương thức cơ quan Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp xây dựng hệ thống CNTT-TT hỗ trợ họp trực tuyến, và doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh theo phương thức thu phí sử dụng dịch vụ. VNPT đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc triển khai hệ thống hỗ trợ họp trực tuyến từ Trung ương đến các xã, phường.

Nguồn: ICTNews

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP