Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

(Tiếng Việt) CISCO CMS

Cisco meeting banner

Configuration:

Basic Information:

  • Mang lại trải nghiệm cuộc họp tốt hơn
  • Tăng cộng tác với chất lượng kinh doanh
  • Khả năng tăng cường mở rộng
  • Nền tảng Cisco Meeting Server 1000 và Cisco Meeting Server 2000

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP