Ho Chi Minh: 0903 998 247 - Ha Noi: 0988 065 836

(Tiếng Việt) AVer VB130

Configuration:

Basic Information:

(Tiếng Việt)

AVer VB130

4K Video Bar – Đơn giản chất lượng tốt hơn và hình ảnh sáng hơn

  • Intelligent Lighting
  • AVer Audio Fence
  • Beamforming technology
  • Auto framing
  • Audio Tracking

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

TOP