Hồ Chí Minh: 0903 998 247 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

LifeSize Passport

Cấu Hình:

Thông Tin Cơ Bản:

LifeSize Passport mang lại chất lượng cao nhất trong hội nghị truyền hình HD

Là giải pháp lý tưởng cho các văn phòng cá nhân, nhóm làm việc, và hợp tác phòng họp. LifeSize Passport cho phép bạn kết nối từ bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Dễ dàng cài đặt, kết nối và sử  dụng, LifeSize Passport cho phép người dùng giao tiếp mặt đối mặt với các đồng nghiệp, đối tác và khách hàng, cũng như  những người đang sử dụng giải pháp LifeSize

Chất lượng HD

Với LifeSize Passport bạn được Video HD thật sự với chất lượng 720p30, tự nhiên, tương tác thực tế chỉ ở mức 1Mbps trên bất kỳ đường truyền Internet nào.

Tinh linh hoạt độc đáo:

LifeSize Passport cung cấp sự linh hoạt của bất kỳ truy cập trong lòng bàn tay của bạn. Tương tác tự nhiên, thực tế có thể xảy ra trên bất kỳ đường truyền Internet, và dữ liệu, presentation và những nội dung khác có thể được chia sẻ thông qua LifeSie Virtual Link. Người dùng có thể dễ dàng ghi lại và phát lại tin nhắn video thông qua LifeSize UVC Video Center

Tối ưu hóa cho khả năng cộng tác

Khả năng mở rộng và sẵn sàng để mở rộng với một tổ chức như  các nhu cầu phát sinh, LifeSize Passport có khả năng tích hợp với Microsoft® Office Communications Server 2007 và hoàn toàn tương thích với Microsoft® Lync®. Ngoài ra LifeSize Passport cũng đã được Avaya® DevConnect Tested xác nhận là giải pháp cung cấp hỗ trợ toàn diện cho bất kỳ và tất cả các thiết bị Avaya Aura và cơ sở hạ tầng.

Đặc tính kỹ thuật nổi bật

Tính năng LifeSize Passport (Hệ thống Video cá nhân hay phòng họp HD)
Chất lượng hình ảnh 720p30 với tốc độ 1Mbps
Chia sẻ dữ liệu H.239/SIP (BFCP) dual video receive, transmit via LifeSize® Virtual Link™
 Display Support  Single HD
 Integrated Multipoint  Chỉ hỗ trợ kết nối điểm-điểm
 Camera/Microphone  Focus camera/integrated mic OR PTZ camera/micpod
 Live Streaming/Recording  Requires LifeSize UVC Video Center. Optimized for video, audio and data. Recording data outside a video call requires LifeSize® Virtual Link™
 UC Interoperability  Microsoft® Lync®, Microsoft® Office Communication Server™ (OCS); DevConnect certified with Avaya Aura®; Alcatel-Lucent® OpenTouch® UC platform

Download tài liệu kỹ thuật:
Quick Reference Card Passport

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP