Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

Giáo dục

  • GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC

    Ngành giáo dục ngày nay luôn phải đối mặt với những sự thay đổi mới không chỉ riêng các bậc giáo dục đại học mà cả bậc trung học, tiểu học. Các chương trình giảng dạy hiện nay không chỉ thiên về lý thuyết cứng nhắc như truyền thống  mà…

    Chi Tiết
TOP