Hồ Chí Minh: 0903 998 247 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

iTC TS-8304R1 V3.0

Cấu Hình:

Thông Tin Cơ Bản:

Phần mềm cho thiết bị đầu cuối Paperless, hỗ trợ các tính năng: truyền, phân phối, đọc tệp, chú thích tệp, đăng nhập, bỏ phiếu, đánh giá, biên bản hội nghị, bảng điện tử, bảng tên điện tử, liên lạc, dịch vụ cuộc họp, chia sẻ màn hình…v….v 

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon
TOP