Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

LifeSize Icon

Cấu Hình:

Thông Tin Cơ Bản:

Dòng sản phẩm LifeSize Icon là một dòng hệ thống video hiệu suất cao, hỗ trợ Video thông minh, đơn giản và hoàn thiện

Video giới thiệu sản phẩm

Download tài liệu kỹ thuật
LifeSize Icon Series Datasheet English
LifeSize Icon 600 Quick Reference Card – Installation
LifeSize Icon 600 Quick Reference Card – Usage

TOP