Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

Audio Conferencing

  • Tổng quan về Hội nghị âm thanh

    Ngày nay việc họp hội qua mạng ngày càng trở nên phổ biến, hội nghị qua mạng đem lại nhiều lợi ích và tiết kiệm rất nhiều mặt cả về thời gian và tiền bạc. Nhưng để mua sắm một hệ thống hội nghị truyền hình qua mạng chuyên nghiệp…

    Chi Tiết
TOP