Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

Marketing

  • GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH DÀNH CHO MARKETING

    Marketing ngày càng giữ vai trò quan trọng với mọi doanh nghiệp khi thúc đẩy sự phát triển và tạo nên ….. cho doanh nghiệp. Trước sự thay đổi ngày càng nhanh chóng và phức tạp hơn của ngành, các marketer luôn cần không ngừng học hỏi, trao đổi kiến…

    Chi Tiết
TOP