Hồ Chí Minh: 0918 837 086 - Hà Nội: 0988 065 836

Nhà cung cấp Giải Pháp hội nghị truyền hình chuyên nghiệp

IT

  • Giải pháp hội nghị truyền hình dành cho IT

    Theo báo cáo từ Chương trình Gartner CIO, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay chỉ nhận được 43% tiềm năng kinh doanh công nghệ, còn rất nhiều những tài nguyên sẵn có mà doanh nghiệp chưa tận dụng hết. Để có thể ứng dụng tối đa nguồn tài nguyên…

    Chi Tiết
TOP